Disclaimer voor de website SevenBits.nlwarn

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. (SevenBits.nl) Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SevenBits.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade ten gevolge van informatie die wordt aangeboden op de SevenBits.nl website. Het gebruik van deze informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

SevenBits.nl is een onafhankelijke website en wordt op geen enkele manier geauthoriseerd, geregiseerd of gesponsord door de Microsoft Corporation.

Microsoft Windows® is een geregistreerd handelsmerk van de Microsoft Corporation. Alle andere genoemde producten zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke organisaties.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de SevenBits.nl website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de SevenBits.nl website.

©2008-2011 SevenBits.nl


Opmerkingen over de site? Mail de webmaster