howto

How to: BCDEDIT gebruiken

Laatste update: 17 May, 2012 18:17

Deze how to laat zien hoe je de bootloader van Windows 7 kunt aanpassen, zonder dat je daar een speciaal programma als EasyBCD voor nodig hebt.

Let wel, dit artikel is niet echt geschikt voor beginners. BCDEDIT is een krachtige tool en als je een fout maakt is de kans groot dat de PC niet meer wil opstarten. Maak altijd een backup van de BCD Store, hoe je dit doet lees je verderop in dit artikel.

Met BCDEDIT kun je de bootloader aanpassen. De bootloader is een bestand dat alle benodigde informatie bevat om een besturingssyteem op te kunnen starten. Vista en Windows 7 maken gebruik van een BCD bestand (Boot Configuration Data) en de bootmanager, het bestand bootmgr. Windows XP maakt gebruik van het bestand boot.ini en de bootloader ntldr.

Om BCDEDIT te gebruiken start je de Opdrachtprompt met Administratorrechten.
Achter de prompt, typ bcdedit.
Je krijgt nu een overzicht te zien van de boot entries in bcd.

bcd
Een boot entry bestaat uit vier hoofdelementen:

 1. Identifier (id)
  Dit is de door het systeem gegeven naam voor de entry.
 2. Device
  Dit is de schijf of virtual image (vhd) dat het systeem moet opstarten.
 3. Path
  Het pad naar de lokatie van de bootloader.
 4. Description
  De naam van de boot entry die wordt weergegeven in het bootmenu, bijvoorbeeld "Windows 7"


Standaard identifiers zijn:

{bootmgr} De bootmanager
{current} Het besturingssysteem dat nu opgestart is
{default} Het besturingssysteem dat standaard opgestart wordt
{ntldr} Windows XP bootloader

BCDEDIT kent een aantal opdrachtopties, dit zijn de belangrijkste:

/? Laat een lijst met opdrachtopties zien. Om gedetailleerde informatie te krijgen over een bepaalde opdrachtoptie typ je deze achter /?, bijvoorbeeld bcdedit /? createstore geeft informatie over hoe je de /createstore opdrachtoptie kunt gebruiken.

/createstore Maakt een nieuwe bcd store aan.

/export Exporteert de huidige store naar een bestand, dat later voor hersteldoeleiden gebruikt kan worden

/import Met deze optie kun je een herstel uitvoeren, door het bestand dat gecreeerd is met de /export terug te zetten.

/copy Maakt een kopie van de geselecteerde entry

/create Maakt een nieuwe entry aan

/delete Verwijdert de gespecificeerde entry

/set Hiermee geef je een item een bepaalde waarde

/deletevalue Verwijdert een gespecificeerde waarde in een entry

/default Specificeert het besturingssysteem dat standaard door de bootloader wordt opgestart

/displayorder Specificeert de volgorde van besturinssystemen in de lijst van de bootmanager

/timeout Specificeert de wachttijd in seconden voordat het standaard besturinssysteem wordt gestart

Deze kun je bijvoorbeeld op de volgende manieren gebruiken:

bcdedit /set {current} description "Mijn gewijzigde boot entry"
Dit wijzigt de beschrijving (description) van de boot entry {current}

bcdedit /copy {current} /d "Mijn copy van current"
Hiermee kopieer je de entry {current} waarbij bcdedit een UUID geeft van deze nieuwe entry, in de vorm van een lang nummer tussen accolades, zoals bijvoorbeeld: {adcefed6-8cf5-11de-b080-d1e1442dc97e}

bcdedit /delete {adcefed6-8cf5-11de-b080-d1e1442dc97e}
Hiermee verwijder je de entry met UUID {adcefed6-8cf5-11de-b080-d1e1442dc97e}

bcdedit /timeout 20 Zet de wachttijd voordat het standaard besturingssysteem wordt opgestart op 20 seconden

bcdedit /set {ntldr} device partition=E:
Dit vertelt de bootloader dat XP op de E:\ partitie staat

bcdedit /displayorder {ntldr} /addfirst
Dit zet Windows XP als het standaard besturingssysteem dat als eerste opgestart wordt

Om XP toe te voegen aan de bootloader voer je de volgende opdrachten uit, waarbij je D: vervangt door de schijfletter van de partitie waar XP op staat:

bcdedit /create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP"
bcdedit /set {ntldr} device partition=D:
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast

 

Meer weten over BCDEDIT?
TechNet - How to Modify the BCD Store Using BCDEDIT
TechNet - BCDEDIT Command-Line Options


facebook share  

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? We helpen je graag verder op BitsForums.nl

pijl2 Terug naar de How to index

=